Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečné studentské práce

Pomůcky pro psaní závěrečných studentských prací:


a) oficiální formální, obsahové a další realizační pokyny pro psaní a zveřejňování závěrečných studentských prací

Pokyn děkana č. 1/2015 k realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových,rigorózních a závěrečných prací CŽV)
[ve znění účinném od 1. 11. 2015]
– dokument PDF

Katedra hudební výchovy - standardy závěrečných prací – dokument PDF

Pokyn děkana č. 1/2010 k realizaci závěrečných (bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních) prací – dokument PDF

Pokyn děkana č. 3/2007 k realizaci závěrečných (bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních) prací – dokument PDF

Odevzdávání diplomové práce v elektronické podobě do IS MU – online nápověda IS MU

FAQ (Frequently Asked Questions) studentů ke psaní a odevzdávání závěrečných prací – informace Pedagogické fakulty MU


b) příručky, zabývající se tvorbou závěrečných studentských prací

NĚMEC, Jiří a ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) prácepříručka v PDF, vygenerovaná z HTML stránek výukového kurzu s názvem RING (Rukověť informačně gramotného studenta PdF), umístěných ve virtuálním e-learningovém prostředí PdF MU na adrese moodlinka.ped.muni.cz/

Další podobná literatura, citovaná ponejvíce dle výše uvedené publikace autorů NĚMEC, ŠEDINOVÁ:

SPOUSTA, V. et al. 2003. Vádemékum autora odborné a vědecké práce: (se zaměřením na práce pedagogické). 2. dotisk 1. vydání. Brno: PdF MU. 158 s. ISBN 80-210-2387-2.

FILKA, J. 2002. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař. 224 s. ISBN 80-86292-05-3.

HOLOUŠOVÁ, D. a kol. 2000. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Dotisk druhého, přepracovaného vydání. Olomouc: Univerzita Palackého (UP). ISBN 80-7067-841-0. Určeno pro posluchače PdF UP.

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F. a SVĚTLÁ, J. 1999. Jak napsat odborný text. Praha: Leda. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.

ECO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.


c) citační návody a výklady, generátor citací

d) Katalog diplomových a bakalářských prací KHV

    (1967–2011, tabulka MS Excel)

Novější závěrečné studentské práce obhájené na KHV PdF MU najdete pod odkazem Absolventi a archiv závěrečných prací v Informačním systému Masarykovy univerzity – http://is.muni.cz/