Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekty

logo_musik_kreativ_white.jpg

                      

                      

hudba_kreativne.jpg

 

 

 

 

Mezinárodní projekt Musikkreativ+ (Erasmus+)

Podpora kreativity a podnikavosti prostřednictvím hudby, uměleckého vystupování a kulturní spolupráce

Förderung von Kreativität und Entrepreneurship durch Musik, Performance und kulturelle Zusammenarbeit


Kód projektu:      VG-SPS-BW-14-001601-3

Období řešení:     9/2014 – 8/2017

Investor:            Evropská unie

Pracoviště MU:    Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy

Řešitel na MU:     doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Obsahem projektu je podpora kreativity v oblasti hudební výchovy na základních a středních školách, a to na bázi spolupráce mezi univerzitami, hudebními tělesy a školami. Projekt zahrnuje činnosti v oblasti artificiální i nonartificiální hudby v podmínkách školní výchovy. Počítá s propojením potřeb školní mládeže, působností profesionálních či poloprofesionálních hudebních souborů a s multikulturními projevy. Hlavním cílem je motivovat žáky k zájmu o hudbu prostřednictvím vlastních tvořivých aktivit, opírajících se o živé hudební projevy umělců z oblasti různých hudebních žánrů a období. V centru pozornosti tvůrců projektu je snaha o zvýšení potenciálu kreativity a podnikavosti v oblasti uměleckého hudebního života. Projekt je založen na spolupráci 4 partnerských zemí: Německa, Francie, Maďarska a České republiky. Každá země je zastoupena univerzitním pracovištěm, vybraným hudebním souborem a základní nebo střední školou.

Více informací o projektu: