Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled jednotlivých konferencí
(data a místa konání, názvy témat a sekcí) a příslušných sborníků:

 

 

I. konference – Vokální podnět a reakce žáka, 30.11.–2.12. 1965, Brno.

Sborník: Vokální podnět a reakce žáka. Sborník prací pedagogické fakulty UJEP v Brně, řada hudebně výchovná č. 3, sv. 27. UJEP, Brno 1967, 153 s.

 

II. konference – Vokální podnět a reakce žáka, 13.–15.11. 1967, Brno.

Sborník: Sborník pedagogické fakulty UJEP k 65. narozeninám Františka Lýska. UJEP, Brno 1969, 183 s.

 

III. konference – Vokální podnět a reakce žáka, 11.–13.11. 1969, Brno.

Sborník: Vokální podnět a reakce žáka II. Sborník prací pedagogické fakulty UJEP v Brně, řada hudebně výchovná č. 5, UJEP, Brno 1971, 99 s.

 

IV. konference – Musica viva in schola (I.), 9.–11.11. 1971, Brno, téma: nebylo vytčeno.

Sborník: Musica viva in schola I. UJEP, Brno 1973, 109 s.

 

V. konference - Musica viva in schola (II.), 13.–15.11. 1973, Brno, téma: Hudba jako výchovný faktor.

Sborník: Musica viva in schola II. UJEP, Brno 1975, 132 s.

 

VI. konference – Musica viva in schola (III.), 17.–19.11. 1975, Brno, téma: Cíle hudební výchovy v současné společnosti.

Sborník: Musica viva in schola III. K problematice ideového působení v estetické výchově. UJEP, Brno 1977, 229 s.

 

VII. konference – Musica viva in schola (IV.), 14.–16.11. 1977, Cikháj, téma: nebylo vytčeno.

Sborník: Musica viva in schola IV. UJEP, Brno 1979, 166 s.

 

VIII. konference – Musica viva in schola (V.), 16.–18.10. 1979, Cikháj, téma: nebylo vytčeno.

Sborník: Musica viva in schola V. UJEP, Brno 1980, 126 s.

 

IX. konference – Musica viva in schola (VI.), 19.–21.10. 1981, Cikháj, téma: Aktuální problémy hudební výchovy.

Sborník: Musica viva in schola VI. UJEP, Brno 1983, 113 s.

 

X. konference – Musica viva in schola (VII.), 8.–10.11. 1983, Ruprechtov, téma: Výklad hudebního díla.

Sekce:

1. Historické, sociální a druhové aspekty ve výkladu hudebního díla

2. Možnosti a meze sémantické interpretace

3. Didaktické aspekty výkladu hudebního díla a souvisejících hudebně výchovných činností

Sborník: Musica viva in schola VII. UJEP, Brno 1985, 361 s.

 

XI. konference – Musica viva in schola (VIII.), 11.–13.11. 1985, Brno, téma: Vnímání hudby v přítomnosti a budoucnosti.

Sekce:

1. Práce v základním školství (i středním)

2. Příprava na učitelských fakultách v praktických disciplínách

3. Příprava na učitelských fakultách v teoretických disciplínách

Sborník: Musica viva in schola VIII. UJEP, Brno 1987, 378 s.

 

XII. konference – Musica viva in schola (IX.), 2.–3.11. 1987, Brno, téma: Funkce umění v době vědeckotechnického rozvoje společnosti

Sekce:

1. Hlediska marxistické estetiky na funkce umění v současnosti

2. Pedagogické, psychologické, sociologické aspekty uměleckého osvojování světa

3. Elektronizace, zavádění výpočetní techníky a moderní audiovizuální a didaktické techniky v procesu HV

Sborník: Musica viva in schola IX. UJEP, Brno 1989, 320 s.

 

XIII. konference – Musica viva in schola (X.), 10.–11.10. 1989, Brno, téma: Hudba a kulturní povědomí současného člověka

Sekce:

1. Orientačně motivační systém jedince ve výchově a v životě (umění jako zdroj poznání a motivace)

2. Historické vědomí a současnost (k výročí A. Dvořáka a B. Martinů)

3. Možnosti kreativního myšlení ve škole

Sborník: Musica viva in schola X. PdF MU, Brno 1990, 196 s.

 

XIV. konference – Musica viva in schola (XI.), 23.–24.10. 1991, Brno, téma: Aktuální otázky hudební výchovy.

Sekce:

1. Problémy cílů hudebně výchovného procesu na ZŠ a SŠ

2. Diferenciace vzdělávání učitelů HV 2. a 3. stupně

3. Nový profil učitelů pro ZUŠ

4. Problémy přípravy učitelů HV na PdF a FF

5. Problematika hudebního vzdělávání dospělých

6. Alternativní učebnice

Sborník: Musica viva in schola XI. PdF MU, Brno 1991, 185 s.

 

XV. konference – Musica viva in schola (XII.), 25.–26.10. 1993, Brno, téma: Učitel hudební výchovy a hudby v evropském kontextu.

Sekce:

1. Osobnost učitele a hudby

2. Hudební výchova v Obecné škole

3. Duchovní hudba ve škole

Sborník: Musica viva in schola XII. PdF MU, Brno 1995, 178 s.

 

XVI. konference – Musica viva in schola (XIII.), 17.–18.10. 1995, Brno, téma: Příprava učitelů v oboru hudební výchova na pedagogických fakultách v České republice.

Sborník: Musica viva in schola XIII. PdF MU, Brno 1997, 139 s.

 

XVII. konference – Musica viva in schola (XIV.), 21.–23.11. 1997, Cikháj, téma: Nová dimenze hudebnosti jako problém hudební výchovy.

Sborník: Musica viva in schola XIV. PdF MU, Brno 1998, 62 s.

 

XVIII. konference – Musica viva in schola (XV.), 20.–22.10. 1998, Cikháj, téma: Folklorismus v hudební tvorbě a hudební pedagogice 20. století.

Sborník: Musica viva in schola XV. PdF MU, Brno 1999, 123 s.

 

XIX. konference – Musica viva in schola (XVI.), 19.–22.10.1999, Cikháj, téma: Úskalí receptivní výchovy v kontextu současné hudební výchovy.

Sborník: Musica viva in schola XVI.. PdF MU, Brno 2000, 158 s., ISBN 80-210-2427-5.

 

XX. konference – Musica viva in schola (XVII.), 17.–20.10. 2000, Cikháj, téma: Vychovává hudba člověka?

Sborník: Musica viva in schola XVII. PdF MU, Brno 2001, 177 s., ISBN 80-210-2765-7.

 

XXI. konference – Musica viva in schola (XVIII.), 22.–25.10. 2002, Cikháj, téma: Umění a současný masmediální svět - symbióza nebo konfrontace?

Sborník: Musica viva in schola XVIII.. PdF MU, Brno 2004, 111 s., ISBN 80-210-3418-1.

 

XXII. konference – Musica viva in schola (XIX.), 19.–22.10. 2004, Cikháj, téma: Česká hudba jako inspirační zdroj hudební pedagogiky.

Sborník: Musica viva in schola XIX. PdF MU, Brno 2005, 282 s., ISBN 80-210-3796-2.

 

XXIII. konference – Musica viva in schola (XX.), 24.–27.10. 2006, Cikháj, téma: Člověk - umění -kultura.

Sborník: Musica viva in schola XX. Brno: PdF MU, 2007. 259 s. ISBN 978-80-210-4445-6.

 

XXIV. konference – Musica viva in schola (XXI.), 21.–24.10. 2008, Cikháj, téma: Problémy recepce v jednotlivých druzích umění.
Elektronická verze sborníku je dostupná ZDE
 
 

XXV. konference Musica viva in schola (XXII.) 19.–21.10. 2010, Cikháj, téma: Využití multimediálních technologií v hudební výchově.
Sekce:
1. Multimédia a současná škola
2. Aktuální problémy hudební pedagogiky 
Elektronická verze sborníku je dostupná ZDE.

Sborník:
HALA, P. (ed.) Musica viva in schola XXII. Brno: MU, 2010, 137 s. ISBN 978-80-210-5388-5.
 

XXVI. konference  Musica viva in schola (XXIII.) 16.–18.10. 2012, Cikháj, téma: Hudební výchova – terra cognita. Elektronická verze sborníku je dostupná ZDE.

Sborník:
HALA, P. (ed.) Musica viva in schola XXIII. Brno: MU, 2012, 172 s. ISBN 978-80-210-6106-4 DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-6106-2012

 

XXVII. konference  Musica viva in schola (XXIV.) 21.–22.10. 2014, Brno, téma: Hudební výchova – terra cognita II. Elektronická verze sborníku je dostupná ZDE.

Sborník:
HALA, P. (ed.) Musica viva in schola XXIV. Brno: MU, 2014, 231 s. ISBN 978-80-210-7565-8 DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-7565-2014


 

XXVIII. konference – Musica viva in schola (XXV.) 18.–19.10. 2016, Brno, téma: Hudební výchova – terra cognita III. Elektronická verze sborníku je dostupná ZDE.


Sborník:
HALA, P. (ed.) Musica viva in schola XXV. Brno: MU, 2016, 197 s. ISBN 978-80-210-8467-4. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8467-2016

 

 

<< zpět