Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijímací zkouška z hudební výchovy
(pro studijní obor  Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy a
pro studijní obor
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)


 

 

Přijímací zkouškou se ověřuje zvládnutí požadavků teoretických a praktických hudebních disciplín. Cílem je ověřit úroveň všeobecného přehledu uchazeče o současném hudebním dění, znalosti z hudební nauky (Kofroňova Učebnice harmonie, kap. 1-3) a přehled v oblasti dějin hudby. Vědomosti a dovednosti uchazeče musí odpovídat příslušné úrovni 1., lépe i 2. cyklu ZUŠ. Předpokladem přijetí je prokazatelný vyhraněný zájem uchazeče o zvolený obor.

Požadavky k přijímací zkoušce z praktických disciplín:

- Intonace a rytmus
Intonování stupnic dur, moll, intervalů, akordů a jejich obratů, včetně dominantního septakordu. Sluchová analýza zjišťuje schopnost určit počet tónů akordu jejich zpíváním a převáděním do svého hlasového rozsahu. Zpěv lidové písně nebo úryvku melodie z dané předlohy, rytmická cvičení: opakování příkladu tleskáním, vyťukáváním, zpěvem.

- Hlasová výchova
Kultivovaný a intonačně čistý přednes dvou lidových písní (tempově odlišných), popřípadě písní umělých nebo árií, zřetelná výslovnost bez artikulačních vad.

- Hra na klavír
Stupnice dur a moll v rozsahu 2 oktáv rovným nebo protipohybem (uchazeč si sám vybere dvojici stejnojmenných nebo paralelních stupnic) a odpovídající rozložené akordy v rozsahu 2 oktáv rovným pohybem.
Etudy: 2 etudy (Czerny 125 pasážových cvičení, 160 osmitaktových cvičení).
Polyfonie: Skladba z cyklu Malá preludia a fughetty od J. S. Bacha.
Přednes: Skladba dle vlastního výběru z období klasicismu, romantismu nebo 20. století.
Improvizace: Přednes vlastního doprovodu dvou lidových písní s melodií v pravé ruce.

- Hra na housle
Stupnice a akordy v rozsahu 3 oktáv.
Etudy: J. Mazas: Etudy – 2 etudy technicky odlišné (ev. Kreutzer).
Přednes: Skladba podle vlastního výběru (např. rychlá věta z houslového koncertu nebo jiná rozsahem odpovídající skladba).

Hra na jiné nástroje se v rámci předmětu Hra na nástroj na Katedře hudební výchovy PdF MU nevyučuje.

 

 

<< zpět