Jdi na obsah Jdi na menu
 


Navazující magisterské studijní obory

 

 

Učitelství hudební výchovy pro základní školy - další informace ZDE
 
Uchazeči vykonají pouze písemný test zahrnující oblast "Základy věd o člověku".
 

Učitelství pro střední školy

 
Hudební výchova
 
Písemný test, jehož obsahem budou otázky týkající se následujících tematických okruhů:
- rytmicko-monomelodický sloh (počátky hudby, hudba orientálních kultur, řecká hudba, duchovní a světská hudba středověku)
- polymelodický sloh (počátky vícehlasu, ars antiqua, ars nova, nizozemské školy)
- melodicko-harmonický sloh (baroko, klasicismus, romantismus)
- vývoj opery
- problémy programní hudby
- hudba 20. století (hlavní směry a jejich představitelé, syntéza po r. 1960)
- hudební folklor (lokality a jejich typizace)
- harmonie
- nauka o hudebních formách
- nauka o hudebních nástrojích
- hlasová výchova (základní pojmy)
 
Literatura
Kofroň, J. : Učebnice harmonie. Praha 1958
Janeček, K. Harmonie rozborem, Praha 1963
Hradecký, E.: Úvod do studia tonální harmonie, Praha 1972
Smolka, J.: Dějiny hudby, Brno 2001
Sehnal, J., Vysloužil, J.: Dějiny hudby na Moravě, Brno 2001
Černušák,G.: Dějiny evropské hudby, Praha 1964
Szabolcsi, B.: Dějiny hudby od pravěku do konca 19. storočia, Bratislava 1962
Kohoutek, C.: Hudební styly z hlediska skladatele, Praha 1976
Racek, Jan.: Středověká hudba, Brno 1946
Einstein, A.: Hudba v období romantismu, Bratislava 1989
Kolektiv.: Hudba v Českých dějinách, Praha 1989
Herzfeld, F.: Musica Nova. Praha: Mladá fronta, 1966
Kolektiv: Čeští skladatelé současnosti. Praha: Panton, 1985
Pohanka, J.:Dějiny české hudby v příkladech, Praha 1958
Kofroň, J.: Učebnice intonace a rytmu, Praha 1989
Daniel, L.: Intonace a sluchová výchova, Praha 1979
Sedlák, F.: Psychologické zvláštnosti vokální intonace, 1974
Faltus, L.: Řízená improvizace doprovodu lidových písní, Praha SPN, 1982
Brož, J.: Základy dirigování, Praha 1982
Kolář, J.: Sborový zpěv a řízení sboru, Praha 1998
Buček, M.: Sborový zpěv 2, Brno 1990
Lýsek, F.:Dětský sborový zpěv, Praha 1958
Faltus, L., Štědroň, M. : Formování hudby, Brno PdF MU 1987
Košut, M.: Kapitoly z hudebních forem, Brno MU, 2004
Burlas, L.: Formy a druhy hudobného umenia, Bratislava 1978
Janáček, L.: O lidové písni a lidové hudbě, red. J.Vysloužil
Praha 1955; Horák, J.: Naše lidová píseň, Praha 1947
Markl, J.: Nejstarší sbírky českých lidových písní, Praha 1987
Rychlík, J.: Moderní instrumentace, Paraha 1968
Fukač, J., Vysloužil, J., Macek, P. : Slovník české hudební kultury, Praha 1997
Frostová, J., Vaniaková, M.: Základy hlasové výchovy pro učitele I. , MU Brno 2002 Chládková, B.: Hlasová výchova /in Didaktika HV I . Brno MU 1994
 
 
Hlasová výchova
 
Pěvecká interpretace
- árie z oratoria G. F. Händela nebo J. S. Bacha
- závažná árie z opery českého skladatele 19. nebo 20. století
- výběr alespoň dvou částí z písňového cyklu období romantismu
 
Teoretická část
- dějiny a literatura zpěvu
- fyziologie a hygiena hlasu
- základní pojmy metodiky výuky zpěvu
 
Literatura
Trojan, J.: Stručné dějiny opery, Brno 1985
Kolektiv.: Hudba v Českých dějinách, Praha 1989
Kolektiv: Světoví pěvci 20. století, Praha, 1966 
Hála, B., Sovák, M.: Hlas-řeč-sluch, Praha 1962
Soukup, J.: Hlas, zpěv, pěvecké umění, Praha 1959
Holečková- Dolanská, J.: Hlasová výchova , Praha 1964
Bar, J.: Pravý tón a pravé pěvecké umění, Praha 1976
Vašek, R.: Kultivovaný zpěv, Praha 1977
Kubátová, H.: Herci zpívají, Praha 1989
Martienssenová-Lohmannová, F.: Vzdělaný pěvec, Pardubice 1998
Češková, O.: Pěvecká výchova, DAMU, Praha 1998
Chládková, B.: Hlasová výchova /in Didaktika HV I . Brno MU 1994
Frostová, J., Vaniaková, M.: Základy hlasové výchovy pro učitele I. , MU Brno 2002;
 
 
 
Hra na klavír
 
Praktická část
J.S. Bach - Preludium a fuga z cyklu Dobře temperovaný klavír
Koncertní etuda (Chopin, Liszt, Rachmaninov, Debussy, Skrjabin)

Přednes:

1. Jedna věta ze sonáty (výhradně Mozart nebo Beethoven) v sonátové formě

2. Virtuózní skladba z období romantismu v trvání min. 4'.
Improvizace: Přednes dvou lidových písní s vlastním doprovodem ve všech tóninách příslušného tónorodu.
 
Teoretická část
- přehled o klavírní literatuře od baroka po tvorbu klasiků 20. století
 
Literatura
Hradecký, E.: Hrajeme na klavír podle akordických značek. Praha, 1992;
Kuna, M.: Skladatelé světové hudby. Praha: Fragment, 1993. 258 s.
Marcolová, J.: Klavírní improvizace. Praha: Panton, 1989. 36 s.
Pečman. R.: Klavír v zrcadle doby. Brno: UJEP, 1982. 114 s.
Suchoň. E.: Akordika od trojzvuku po dvanásťzvuk. Bratislava: Opus, 1979. 248 s.
Sýkora, V. J.: Improvizace včera a dnes. Praha: Panton, 1966. 154 s.
Sýkora, V.J.: Dějiny klavírního umění od nejstarší doby až po současnost. Praha: Panton, 1973. 193 s.
Vasloužil, J.: Hudobníci 20. storočia. Bratislava: Opus, 1981. 320 s.
 

 

<< zpět