Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Historie

 

       Katedra hudební výchovy byla součástí Pedagogické fakulty od jejího vzniku v roce 1946 a za více než půl století své existence vychovala tisíce kvalifikovaných učitelů hudební výchovy pro všechny typy a stupně škol. Mezi pedagogy i absolventy tohoto pracoviště figuruje řada osobností mezinárodního vědeckého i uměleckého významu.
     Aktuálně katedra nabízí v bakalářských a magisterských typech studijní programy Učitelství hudební výchovy pro základní školy, Učitelství hudební výchovy pro střední školy, specializované studijní obory Hra na klavír, Sólový zpěv, Řízení sboru, a dále studium v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice - obor Hudební teorie a pedagogika. V oboru Hudební výchova je také akreditováno habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.
     Studijní programy učitelství jsou koncipovány s cílem připravit budoucí učitele pro plně kvalifikovanou výuku a vybavit je nejen teoretickými vědomostmi, ale i praktickými hudebními dovednostmi, jež jsou výchozím předpokladem tvořivého a muzikantsky přitažlivého pojetí hudební výchovy.  

     Studenti absolvují např. kurzy: harmonie, dějiny hudby, základy sbormistrovství, nástrojová hra, hlasová výchova, hudební pedagogika, didaktika, hudební estetika, teorie umění, multimediální počítačové aplikace, populární hudba a další. Při katedře pracuje smyčcový orchestr a pěvecké sbory s celouniverzitní působností (vedoucí M Šmerda, J. Frostová, M. Vajda).
       Významnou aktivitou katedry, jejíž tradice sahá do 60. let dvacátého století, jsou pravidelné mezinárodní hudebně pedagogické konference MUSICA VIVA IN SCHOLA. Jsou pořádány ve spolupráci s Českou hudební společností, volně navazují na aktivity ISME (International Society for Music Education) a tematicky akcentují vždy aktuální okruhy problémů hudební výchovy, v posledním desetiletí např. Učitel hudební výchovy a hudby v evropském kontextu (1993), Nová dimenze hudebnosti jako problém hudební výchovy (1997), Folklorismus v hudební tvorbě a hudební pedagogice (1998), Úskalí receptivní výchovy v kontextu současné hudební výchovy (1999), Vychovává hudba člověka? (2000), Umění a současný masmediální svět - symbióza nebo konfrontace? (2002).
       Vědecká, odborná a publikační aktivita pracovníků katedry je vedle tvorby studijních textů, učebnic a monografií zaměřena zejména do okruhu problémů hudební sociologie, hudební axiologie, estetiky, sémiotiky atd., a prostřednictvím konkrétních empirických výzkumů v celé oblasti hudební výchovy a hudební kultury usiluje o zachycení dynamiky proměn sociálních funkcí hudby v současném světě a životě mladého člověka. (B. Crha, B. Knopová, J. Kučerová, M. Sedláček)
       Profil katedry je významně dotvářen bohatou uměleckou činností zaměřenou na kompozici a interpretaci soudobé hudby (skladatel M. Košut, P. Hala-klavír) a na autentickou interpretaci staré hudby (V. Richter-zpěv, I. Bartoš-varhany). Bilance tvůrčích činů zahrnuje např. účast na prestižních festivalech v ČR (Pražské jaro), v zahraničí (Bach Tage Hamburk), spolupráci s Národním divadlem Brno, rozhlasem a televizí v řadě evropských zemí a významnými vydavatelstvími zvukových nosičů (Supraphon, Arta).
       Součástí uměleckých aktivit je pravidelné pořádání interpretačních kurzů, orientovaných na skladby B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů a dalších českých a moravských skladatelů.

 

 

<< zpět