Jdi na obsah Jdi na menu
 


Elektronický časopis Teoretické reflexe hudební výchovy

ISSN 1803-1331

Časopis slouží především odborné publikační činnosti studentů doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika při Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, popř. jejich tutorů a dalších přispěvovatelů

Redakční rada:
Prof. Michal Košut, Ph.D. (PdF MU, Brno)
Prof. PhDr. Jindřiška Bártová (HF JAMU, Brno)
Doc. Mgr. Art. Tatiana Pirníková, PhD.
(FF Prešovské univerzity, Prešov)
Doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (PdF MU, Brno)
Doc. PhDr. Petr Ježil, Ph.D.
(PdF UJEP, Ústí nad Labem)
PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (PdF OU, Ostrava)
PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (PdF MU, Brno)
Odpovědný redaktor a editor:
PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
kontakt: sedlacek@ped.muni.cz

Elektronický časopis – Teoretické reflexe hudební výchovyoficiální webová stránka


Přímé odkazy na jednotlivá vydání časopisu:

Teoretické reflexe hudební výchovy (roč. 12, č. 2, 2016)

Teoretické reflexe hudební výchovy (roč. 12, č. 1, 2016)

Teoretické reflexe hudební výchovy (roč. 11, č. 2, 2015)

Teoretické reflexe hudební výchovy (roč. 11, č. 1, 2015)

Teoretické reflexe hudební výchovy (roč. 10, č. 2, 2014)

Teoretické reflexe hudební výchovy (roč. 10, č. 1, 2014)

Teoretické reflexe hudební výchovy (roč. 9, č. 2, 2013)

Teoretické reflexe hudební výchovy (roč. 9, č. 1, 2013)

Teoretické reflexe hudební výchovy (roč. 8, č. 2, 2012)

K inovativním metodám současné hudební výchovy (roč. 8, č. 1, 2012)

Aktuální otázky gymnaziální hudební výchovy v ČR (roč. 7, č. 2, 2011)

Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově na středních školách (roč. 7, č. 1, 2011)

Didakticko-metodické aspekty využití multimediálních technologií v hudební výchově (roč. 6, č. 2, 2010)

Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově (roč. 6, č. 1, 2010)

Problémy recepce v jednotlivých druzích umění (roč. 5, č. 1, 2009)

Leoš Janáček – hudební skladatel, folklorista a pedagog (roč. 4, č. 1, 2008)

Oborově-vědecký seminář studentů doktorského studia oboru Hudební teorie a pedagogika (roč. 3, č. 1, 2007)

Hudba W. A. Mozarta a jeho současníků – sborník studií – grantový projekt PdF MU (roč. 2, č. 1, 2006)

Soutěž studentských vědeckých prací – Leoš Janáček a hudba XX. století (roč. 1, č. 1, 2004)

Webarchiv – památník českého internetu