Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 6. 2014

 

XXVII. MUSICA VIVA IN SCHOLA, 21. – 22. října 2014


 

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pořádá ve svých prostorách ve dnech 21. – 22. října 2014 XXVII. mezinárodní hudebně pedagogickou konferenci Musica viva in schola
              „Hudební výchova – terra cognita II“
Konference navazuje na grantové úkoly řešené Katedrou hudební výchovy PdF MU, program bude tematicky rozdělen do dvou částí:
A) Výsledky výzkumů hudebních preferencí jako reflexe efektivity všeobecné hudební výchovy
Zde budou prezentovány výsledky rozsáhlých mezinárodních empirických hudebně sociologických výzkumů realizovaných v posledních letech ve spolupráci s EAS a ISME
B)   Aktuální otázky hudební výchovy
U témat takto obecněji zaměřených lze reflektovat nové okolnosti (zejména hudebně - sociologicképovahy), které ovlivňují hudební vzdělávání v posledních letech.
Byli bychom rádi, kdyby Vás naznačené okruhy problémů inspirovaly nejen k samotným konferenčním příspěvkům, ale také k diskusi o současném stavu všeobecné hudební výchovy a perspektivách jejího plnohodnotného fungování v systému českého školství.
Všechny příspěvky účastníků konference budou následně vydány v recenzovaném webovém sborníku. Příspěvky do sborníku odevzdejte prosím v elektronické podobě (e-mailem) typem písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5, rozsah maximálně 15 stran včetně anglického summary a údajů o autorovi (jméno, příjmení, tituly, pracoviště, e-mailový kontakt) nejpozději do 15. 9. 2014 na adresu sekretariátu konference hala@ped.muni.cz. Současně prosíme o odevzdání referátu na CD v průběhu jednání.
Budeme rádi, když zvážíte Vaši účast na naší konferenci. Přiloženou přihlášku zašlete v elektronické podobě na e-mailovou adresu hala@ped.muni.cz nejpozději do 30. 6. 2014.

 

 

Těšíme se na setkání s Vámi v prostorách Pedagogické fakulty MU v Brně.

 
 
 
Brno, 6. května 2014                                  doc. Mgr. Vladimír Richter,
                                                                vedoucí katedry Hv PdF MU

 

 

 

Text ke stažení ve verzi:  |  doc* |  pdf*  |

Přihláška/Application: | doc* |

 


<<zpět

 

Náhledy fotografií ze složky Konference