Jdi na obsah Jdi na menu
 


[1. semestr] [2. semestr] [3. semestr]

4. semestr studia hry na klavír

ZS1BP_HN4 Hra na nástroj 4
ZS1BK_HN4 Hra na nástroj 4
 

Cíle předmětu: zdokonalování schopností vytvářet stylizovaný klavírní doprovod k písním a transponovat písně do různých tónin.

Osnova:
a) základy improvizace – doprovody k dalším 25 písním (5 písní ze 4. ročníku, 20 písní z 5. ročníku)

  • tvoření předehry, mezihry a dohry
  • transpozice vybraných tří písní alespoň do jedné z tónin s ohledem na pěvecký rozsah žáků

b) hra české státní hymny

c) hra přednesové skladby


Základní učební materiály:

CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7275-6. (Teoretická část skript je dostupná online na tomto webu ve složce E-learning.

BARTOŠ, Ivo. Improvizace klavírního doprovodu na základě akordických značek [online]. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2005. E-learningový kurz. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2005/ZS1BP_HN4/786288/start.html


Metody hodnocení: Typ výuky – cvičení. Domácí příprava, povinnost navštěvovat výuku (účast min. 80%).

Praktická zkouška:
1) hra doprovodů ke 100 písním (75+25) dle výběru vyučujícího – předehra, mezihra, dohra, transpozice, hra se zpěvem písně

2) hra české státní hymny
3) hra přednesové skladby (hra zpaměti není podmínkou)

[1. semestr] [2. semestr] [3. semestr]

<< zpět