Jdi na obsah Jdi na menu
 


[1. semestr] [2. semestr] [4. semestr]

3. semestr studia hry na klavír

ZS1BP_HN3 Hra na nástroj 3
ZS1BK_HN3 Hra na nástroj 3
 

Cíle předmětu: prohlubování dovedností studentů a studentek ve hře na klavír, jejich samostatná volba vhodných stylizací lidových písní, používání mimotonálních dominat, transpozice písní

Osnova:
a) hra hlasových cvičení v dur a v moll s doprovodem levé ruky využívajícím akordů tóniky a dominanty a s modulacemi do tónin o půl tónu vyšších pomocí jejich dominantních kvintsextakordů (viz E-learning na webu Katedry HV)
b) základy improvizace – doprovody k dalším 25 písním (10 písní z 3. ročníku, 15 písní ze 4. ročníku)

  • tvoření předehry, mezihry a dohry
  • transpozice vybraných tří písní alespoň do jedné z tónin s ohledem na pěvecký rozsah žáků

c) hra přednesové skladby


Základní učební materiály:

CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7275-6. (Teoretická část skript je dostupná online na tomto webu ve složce E-learning.

BARTOŠ, Ivo. Improvizace klavírního doprovodu na základě akordických značek [online]. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2005. E-learningový kurz. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2005/ZS1BP_HN4/786288/start.html


Metody hodnocení: Typ výuky – cvičení. Domácí příprava, povinnost navštěvovat výuku (účast min. 80%).

Zápočet:
1)
hra hlasových cvičení
2) hra doprovodů k 75 písním (50+25) dle výběru vyučujícího – předehra, mezihra, dohra, transpozice, hra se zpěvem písně
3) hra přednesové skladby (hra zpaměti není podmínkou)

[1. semestr] [2. semestr] [4. semestr]

<< zpět