Jdi na obsah Jdi na menu
 


[1. semestr] [3. semestr] [4. semestr]

2. semestr studia hry na klavír

ZS1BP_HN2 Hra na nástroj 2
ZS1BK_HN2 Hra na nástroj 2
 

Cíle předmětu: nabytí schopnosti vytvářet a používat klavírní doprovody k písním lidovým a umělým, stylizovat je a vytvářet k nim jednoduché předehry, mezihry a dohry

Osnova: v návaznosti na předmět Hudební teorie

a) hra mollových stupnic (c, d, e, f, g, a, h) harmonických a melodických v rozsahu dvou oktáv rovným pohybem nebo protipohybem

b) hra akordů a jejich obratů každou rukou zvlášť – tónické trojzvuky z tónin uvedených v bodu a) (harmonicky tenuto a staccato, melodicky malý rozklad legato)

c) hra mollových harmonických kadencí T–S–T–D–D7–T ve všech mollových tóninách s modulacemi do tónin o půl tónu vyšších prostřednictvím jejich dominantních kvintsextakordů. Notový zápis v PDF se nachází ve složce E-learning na webu Katedry HV.

d) základy improvizace – doprovody k dalším 25 písním (15 písní z 2. ročníku, 10 písní z 3. ročníku).

  • tvoření předehry, mezihry a dohry
  • transpozice vybraných tří písní alespoň do jedné z tónin s ohledem na pěvecký rozsah žáků
  • užívání vedlejších harmonických funkcí
  • střídavý bas, synkopické přiznávky, akordy v pravé ruce

e) přednesová skladba 


Základní učební materiály:

CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7275-6.

BARTOŠ, Ivo. Improvizace klavírního doprovodu na základě akordických značek [online]. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2005. E-learningový kurz. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2005/ZS1BP_HN4/786288/start.html


Metody hodnocení: Typ výuky – cvičení. Domácí příprava, povinnost navštěvovat výuku (účast min. 80%).

Zápočet:
1) hra mollových stupnic (c, d, e, f, g, a, h) a tónických trojzvuků (akordů) odpovídajících tónin
2) hra mollových harmonických kadencí

3) hra doprovodů k 50 písním (25+25) dle výběru vyučujícího – předehra, mezihra, dohra, transpozice, hra se zpěvem písně
4) hra přednesové skladby (hra zpaměti není podmínkou)

[1. semestr] [3. semestr] [4. semestr]

<< zpět