Jdi na obsah Jdi na menu
 


[2. semestr] [3. semestr] [4. semestr]

1. semestr studia hry na klavír

ZS1BP_HN1 Hra na nástroj 1
ZS1BK_HN1 Hra na nástroj 1
 

Cíle předmětu: hra klavírního doprovodu k písním lidovým a umělým. Hra přednesové skladby.

Osnova: v návaznosti na předmět Hudební teorie

a) hra durových stupnic (C, D, Es, E, F, G, A) v rozsahu dvou oktáv rovným pohybem nebo protipohybem

b) hra akordů a jejich obratů každou rukou zvlášť – tónické trojzvuky z tónin uvedených v bodu a) (harmonicky tenuto a staccato, melodicky malý rozklad legato)

c) hra durových harmonických kadencí T–S–T–D–D7–T ve všech durových tóninách, s modulacemi do tónin o půl tónu vyšších prostřednictvím jejich dominantních kvintsextakordů. Notový zápis v PDF se nachází ve složce E-learning na webu Katedry HV.

d) základy improvizace – doprovody k 25 písním (20 písní z 1. ročníku, 5 písní z 2. ročníku). Základní doprovodné stylizace ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu, hra akordických značek, používání pravého (prolongovacího) pedálu, hra se zpěvem písně

e) přednesová skladba 


Základní učební materiály:

CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7275-6. (Teoretická část skript je dostupná online na tomto webu ve složce E-learning.

BARTOŠ, Ivo. Improvizace klavírního doprovodu na základě akordických značek [online]. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2005. E-learningový kurz. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2005/ZS1BP_HN4/786288/start.html


Metody hodnocení: Typ výuky – cvičení. Domácí příprava, povinnost navštěvovat výuku (účast min. 80%).

Zápočet:
1) hra durových stupnic (C, D, Es, E, F, G, A) a tónických trojzvuků (akordů) odpovídajících tónin
2) hra durových harmonických kadencí

3) hra doprovodů k 25 písním dle výběru vyučujícího – hra se zpěvem písně
4) hra přednesové skladby (hra zpaměti není podmínkou)

 [2. semestr] [3. semestr] [4. semestr]

 

<< zpět